המקאמים, אתרי מורשת פלסטינים בגדה המערבית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

המקאמים, אתרי מורשת פלסטינים בגדה המערבית