מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
20/02/2017
|
Morning

השופט: סא"ל זאב אפיק

חוקר המשטרה: נסיב ספא

עוה"ד:  עאודה זביידי

 

תיק אחד לדיון.

 

באסל חסן פליאן, ת"ז 401725957 

 

האיש עצור מ 2.2.17. בשבועיים שחלפו היה ב"אוהלי קידר", היה מנוע מפגש עם עורך דין, ונתון לחקירה על ידי מדובבים. אלה הצליחו מאוד בעבודתם.

החוקר המשטרתי מבקש הארכה של 8 ימים נוספים.

החשדות נגדו: חברות בארגון עוין ומתן שירות לארגון זה. פגיעה בביטחון האזור .

 

במהלך הדיון עורכת הדין מבקשת מהחוקר שיבהיר מהם החשדות נגד העצור.

ת: החשוד נחקר בגין חברות ומתן שירות לארגון כותלא  איסלמיה באוניברסיטה ביר זית.

ש: האם ייחקר בחשדות נוספים?  

ת: בשלב זה לא.

ש: האם מסר גרסה משטרתית?

ת: שתיים.

ש:  האם נחקר בשב"כ?          

ת: כן.

ש: האם מסר את כל הידוע לו על פעילותו? 

ת: בחקירה של אתמול חלה התפתחות מאוד משמעותית; החשוד מאשר וקושר את עצמו לחשדות.

ש: האם הוא ייחקר על הפעילות שלו או על פעילות של אחרים?

ת: יש עוד מה לחקור. אתמול נחקר בידי השב"כ והמשטרה. חלה התפתחות.

ש: האם הספקתם לבדוק את ההתפתחות טרם ההודאה המשטרתית? האם אתם מתכוונים לעמת אותו עם אחרים? 

ת: מפנה לדוח החסוי.

ש: אחרים כבר נעצרו?  או יש כוונה לעצור?

ת: בשלב זה טרם נעצרו .נשאף שייעצרו בהקדם.

 

במשך כל הדיון השופט רמז, הוסיף ועזר לחוקר על ידי תוספות של מידע.

 

סיכום הסנגורית:

המשיב קושר את עצמו ומודה בפעילות שעשה בהיותו סטודנט בביר זית, וכן מסר שמות של פעילים אחרים (בהיותו במניעה ב"אוהלי קידר").

צריך להבחין בין חקירה הקשורה לעצור זה לבין חקירה שאולי רוצים לבצע בקשר לאחרים. אין זה מחובתו לחזק מידע בקשר לאחרים, ואין להשאירו במעצר כסוג של בן ערובה עד שתסתיים החקירה של אחרים.

צריך להעביר את התיק לתביעה.

 

החלטת השופט:

העצור הוא יליד 1996, סטודנט לראיית חשבון ,חבר בארגון בלתי חוקי. הוא נעצר על סמך מידע מודיעיני נרחב וחסוי. השופט חושב שהחקירה נמשכת תקופה ארוכה מדי, אך אינו יכול להתעלם מהעובדה שרק אמש הושגה בה התקדמות משמעותית.

"הסנגורית המלומדת חקרה את החוקר ולא הצליחה לשכנע אותי כי אין ממש במידע שהציג החוקר, אשר לפיו חלה התקדמות בחקירה.

על סמך עיון בחומר החסוי אני מחליט להאריך את המעצר ב-8 ימים נוספים."