מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
20/12/2010
|
Morning

מגרש הרוסים

יש תיק אחד לדיון.

השופט: רס"ן אריה דוראני

חוקר המשטרה: ניסים ארגמן

הסנגור: עו"ד עאמה נאג'י

ודיע רוסלאן ודיע חזמה, ת.ז. 851613398

העצור נולד בארץ, אך היום הוא אזרח אמריקני, ונעצר יום אחד לפני שחזר לארצות הברית.

האישום נגדו: השתתף בהפרות סדר וזרק אבנים שפגעו באדם. ההפרות היו בחיזמה, מקום הולדתו. עצור מ- 3.12.10.

החוקר מבקש הארכה של 15 יום.

הארכת המעצר האחרונה הייתה ביום 16.12.10. השופט ליברמן הסכים אז להאריך את מעצרו ב-5 ימים נוספים, כי לא ראה בדוחות המשטרתיים סיבות מספיקות להארכה.

הסנגור מבקש להדגיש בהצגת טיעונו כי אין לחוקרים שום בסיס לבקש את המשך מעצרו של מרשו, שכן אין להם שום הוכחות מספיקות, מלבד בדיקה במכונת אמת, שבה העצור נכשל פעמיים. הוא מבקש להבין למה שוללים את החופש של מרשו במשך כ-20 יום בלי שיש הוכחות מספיקות.

עו"ד נאג'י מנסה לדלות מהחוקר אינפורמציה על מצב החקירה, על האישומים החדשים. החוקר מפנה אותו, בכל שאלותיו, לדוחות החסויים.

השופט מנסה "לעזור" לסנגור –  מביע את הבנתו לכך שהסנגורמגשש באפילה, והוא עונה במקום החוקר לחלק מהשאלות. הוא  מזדהה עם הסנגור, אך מבין שהחוקר "אינו יכול לנדב" אינפורמציה חסויה .

 וכך עוה"ד זוכה לסימפטיה, אך לא לאינפורמציה.

השופט פונה לחוקר כדי להבין למה דרושים כל כך הרבה ימים, שהם בעצם מעבר למכסה המומלצת על ידי החוק. החוקר מסביר, ונראה שהשופט מבין.

סיכום:

המשטרה ממשיכה לבקש 15 יום, עקב חומרת החשדות ומצב החקירה.

הסנגור מבקש לשחרר את העצור או להקטין את מכסת הימים, מפני שהראיות חלשות עד מאוד ולא נראה לו שהמשך החקירה יוכל "להגדיל" את החשדות. הוא ומבקש מבית המשפט לא להיעתר לגורמי החקירה.

בסוף הצגת טיעוניו מבקש עוה"ד להביע אתפליאתו על כך שמרשו, בחקירתו, הוצףבהערותשל החוקרים על העובדה שעורך דינו מקבל כסף עבור ייצוגו. הוא לא מבין מה הפסול בדבר; זכותו של עצור להיות מיוצג על ידי עורך הדין שהוא בוחר. עו"ד נאג'י מבקש שהערותיו יגיעו אל הגורמים החוקרים.

השופט מאריך בסיכומו, מסביר ומסביר ומסכים לתת 8 ימים.