עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חגית שלונסקי, חוה הלוי
06/05/2012
|
Morning

 

אולם מס' 4

שופטת: סרן אתי אדר

תובעת: ג'ני לובינסקי

 

באנו כדי לצפות בהמשך משפטו של מאלכ אלעלאמי, שדיווחנו עליו לפני שבועיים, ב 4.4.12.

משפטו של מאלכ התחיל רק בשעה 14:00 אחה"צ, ועד אז נכחנו בסדרה ארוכה של "הקראות" ו"תזכורות", שפירושן הופעת הנאשם ועורך דינו בפני השופטת בנוכחות בני משפחתו שעשו את כל הדרך כדי לראות את בן משפחתם במשך בערך 5 דקות תמימות, עד שהשופטת קיבלה את בקשת עורכי הדין, אישרה את הדחייה שהם ביקשו וקבעה מועד לדיון, ואנשי השב"ס הוציאו את העציר ואת בני משפחתו מן האולם.

ההתנהלות במשפטו של מאלכ שהיינו עדים לה בפעם הקודמת וגם הפעם, חושפת את המחדל המצער של עורכי הדין אשר מייצגים אותו. הוא נמצא כבר כששה שבועות במעצר ולא נראה שמי מעורכי הדין שעסקו כביכול בתיקו פגש אותו ודיבר אתו מחוץ לאולם המשפט. וזאת  כאשר תלויה ועומדת השאלה האם הוא כשיר לעמוד למשפט, וכמובן, האם הוא בכלל מסוגל לבצע את המעשים שבגינם הוא נשפט (כמו למשל לנהוג במכונית - שזה אחד מסעיפי האישום נגדו).

מאלכ הוכנס לאולם ביהמ"ש יותר מפעם במהלך הבוקר. איש השב"ס שחרר את אזיקיו, והוא שמח לראות את בני משפחתו באולם. כעבור דקות אחדות חזרו ואזקו אותו, הוציאו אותו מהאולם והורו למשפחה לצאת. עורך הדין לא נמצא בשטח. השופטת היא ששאלה היום כמה פעמים מה קורה עם המשפט של מאלכ, אבל עורך דינו היה עסוק באולם אחר, ואחר כך, היות והוא סובל כאבים בגלל פריצת דיסק, מסר את הייצוג לעורך דין אחר שהיה מעורב בתיק מלכתחילה.

לבסוף, לאחר שמאלכ הובא בשלישית, ומשפחתו זומנה שוב, הגיע עורך הדין, והשופטת הביאה לידיעתו כי קיים דוח של הפסיכיאטר המחוזי שעל פי מיטב שיפוטו מאלכ מפגר. הוא ממליץ להעמידו לבדיקה של וועדה שתחווה את דעתה בדבר כשירותו לעמוד למשפט. עורך הדין סבר שפרוצדורה כזאת עלולה להימשך שבועות, ומוטב לו לבוא בדברים עם התביעה ולהגיע איתה להסכם. אם, כך אמר, לא יצליח להגיע להסכם שיניח את דעתו, אז יקבל את המלצת הפסיכיאטר המחוזי לפנות לחוות דעת של וועדה שתקבע אם מאלכ כשיר לעמוד למשפט.

התובעת לא התנגדה להצעת הסנגור, והשופטת אף היא קיבלה את הצעתו וקבעה את המשך הדיון ביום ד' הקרוב 9.5.12. עד אז יבוא הסנגור בדברים עם התביעה לקראת הסכם.

שאלנו, ואנחנו עדיין שואלות את עצמינו, מה פירושו של ההסכם שעורך הדין רוצה להגיע אליו עם התביעה.

האם מדובר בעסקת טיעון שבה המרכיבים הרגילים של מאסר על תנאי וקנס? וגם שאלנו מדוע לא נעשה ניסיון לשחררו בערבות כצעד ראשון לפני ההסכם עם התביעה.

דודו של מאלכ אמר לנו בפנים מאירים שעורך הדין הבטיח לו בהחלטיות שלא יוטל קנסinfo-icon כחלק מההסכם. נראה..

 

בן דודו של מאלכ, ראפת אלעלאמי, עומד אף הוא למשפט באותה אשמה.

חאלד אלאעראג' שמייצג אותו ביקש דחייה והדיון נקבעל-23.6.12.

 

אחמד גבר חמאד נוואגעה, ת.ז. 921529319 –משוחרר בערבות

סנגור: נרי רמתי

אחמד נעצר ב 2.7.11 (לפני למעלה מ 10 חודשים).היה מעורב בעימות עם מתנחלים וחיילים באזור סוסיא בדרום הר חברון ומואשם בתקיפת חייל וזריקת חפצים. לאחר שהושג הסכם בין התביעה להגנה, נגזר דינו של אחמד שהודה בכתב אישום מתוקן:

מאסר על תנאי לארבעה חודשים למשך ארבע שנים ו-2000 ₪ קנס שינוכה מה-4000 שכבר שילם דמי ערבות.

על הנפתולים שאחמד עתיד לעבור כשינסה לקבל את 2000 השקלים שנותרו לזכותו לאחר שינוכה הקנס שהוטל עליו כעונש, ראו במאמרו המאלף של חגי מטר הדן בנושא של החזר כספי ערבויות: