סאלם | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סאלם

עברית
Description: 

בית המשפט הצבאי שומרון בסאלם, נמצא במתחם מת"קinfo-icon סאלם, בסמוך לכפר הפלסטיני-ישראלי סאלם ובצמוד לגדר ההפרדה העוברת כאן קרוב מאוד לקו הירוק. בית משפט זה הוא אחד משני בתי משפט של ערכאה ראשונה, בנוסף לבית המשפט הצבאי במחנה עופר. יש בו שלושה אולמות מסודרים וממוזגים אך התנאים האקוסטיים בהם בלתי סבירים ובשל הרעש וההמולה בהם קשה לעקוב אחר הדיונים. כאן נערכים כל הדיונים במשפטים פליליים וחלק מהדיונים בהארכות מעצר לעצורים מן השטחים, למעט דיונים בערעורים המתנהלים בעופר.

בני משפחות העצורים (לרוב רק שניים מאותה משפחה) מורשים להיכנס לדיונים אך נאסר עליהם ליצור מגע כלשהו עם העצורים.

Military Courts: