מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
09/03/2009
|
Morning

מגרש הרוסים


שופט: רס"ן גבריאל מלאך

חוקר משטרתי : איציק יעקובוף

עורכי הדין: פיראס סבאח, מאמון חשים, שקיראת פהמי, נסאר מוסא


היום הוצגו 7 תיקים של עצורים, מתוכם 4 תיקים הם של מנועי מפגש עם עורך דין

הישיבה התחילה ב10.20


.1 העצור הראשון - חשוד בפעילות בחמאס. החוקר מבקש הארכת מעצר של 14 ימים נוספים להמשך החקירה.

עורך הדין פהמי שקיראת שואל את החוקר המשטרתי סדרת שאלות. רוב התשובות המתקבלות מפנות לדוח החסוי.

החלטת השופט: 11 ימי מעצר נוספים.


.2 העצור השני מיוצג על ידי עורך דין מאמון חשים (בשם משרדו של ג'וואד בולוס).

בין הצדדים יש הסכמה לגבי 9 ימי חקירה נוספים ולגבי העברת התיק לבית משפט במחנה עופר. אך יש סייג רפואי, והעצור מבקש שיתייחסו אליו: העצור מסביר שהוא חולה לב וחולה סוכרת, ובנוסף יש לו בעיה רימאטית ברגלים. קשה לו להשתמש בשירותים רגילים שמוצבים  בתא המעצר. הוא ביקש העברה לתא אחר ואכן הועבר, אך אחרי מספר ימים הוחזר לתא עם שירותים רגלים. הוא מבקש שיחזירו אותו לתא עם שירותים מיוחדים.

החלטת השופט: אני מורה לשלטונות בית המעצר להתייחס לטענות הרפואיות של החשוד.

עליו לקבל תנאי מעצר מתאימים.


3.מנוע מפגש עם עורך דין. העצור מיוצג על ידי עורך דין פיראס סבאח
החוקר המשטרתי מסמן לנו במניד ראש שנצא ואומר :"בבקשה תצאו. בבקשה."

פנינו לשופט כדי לקבל ממנו אישור להישאר, וזאת על סמך החלטות תקדימיות של שופטים אחרים.

להלן דברי החלטתם של השופט אגסי ושל השופט ברק:


השופט אגסי דחה את בקשתו של החוקר המשטרתי להוציא אותנו מן האולם בשעת עריכת הדין בנוכחות עורכי הדין המייצגים עצירים מנועי מפגש עם עורך דינם (11.10.2008 )

השופט ברק: אין אני  רואה כל הבדל בין המשקיפות מטעם MW, לבין עורכי הדין המייצגים מנועי מפגש עם עו"ד ואני מוצא טעם וחשיבות רבה לכך שהדיונים יהיו מבוקרים על ידי הציבור כל זמן שאין בכך כדי לפגוע בהליך החקירה (2.2.2009)


היום החליט השופט מלאך אחרת וקבע: צריך לפתור בעייה זו על ידי החלטה ברמה גבוהה יותר ממני. החוקר המשטרתי הוא המחליט בעניין זה, ולא עליי להחליט.


4. מנוע מפגש עם עורך דין: העצור מיוצג על ידי עורך דין מאמון חשים.
התבקשנו להישאר בחוץ.
                     

5. העצור מיוצג על ידי עורך הדין נאסר מוסא.

העצור חשוד בירי לעבר אדם. הוא עובד של מנגנון הביטחון של הרשות הפלסטינית.
החוקר המשטרתי מבקש 15 יום  נוספים להמשך החקירה.
עורך הדין מציג בפני החוקר שאלות, כדי לדלות מידע על מצב החקירה של העצור.

התשובות שהוא מקבל מפנות בעיקרן ל"דוחות החסויים שכבוד השופט מעיין בהם".

החלטת השופט: במגבלות המובנות שבית משפט הזה פועל במסגרתן, עליי לתת החלטה אחרי שעיינתי במסמכים, כולל החלק הסודי, על אף שהחשוד עצור מ 5.3.09, השתכנעתי כי יש הצדקה בהארכת מעצרו של החשוד.

אני נעתר ל-11 יום.