עופר - הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אביטל טוך, חוה הלוי (מדווחת)
29/12/2010
|
Morning

דוח זה מורכב משני דוחות. האחד ב-27.12.10 ממגרש הרוסים, והשני מיום 29.12.10, עופר.

צירוף שני הדוחות מאיר ומבהיר את העלילה.

מגרש הרוסים, 27.12.10

השופט: יהודה ליבליין

בחדר הקטן של הארכות המעצר שבמגרש הרוסים שוררת אווירה מעיקה מאוד. עורך דינו של העצור, נער בן 16 וארבעה חודשים, הוא אסמעאיל טאוויל, שאין לו אישור כניסה לישראל, ולכן עו"ד נאג'י עאמר מייצג אותו.

עבדאללה השאם עבדאללה ג'בארה –  ת"ז 936110626

מואשם בהפרות סדר בתורמוס אייה. בן 17.

המשטרה מבקשת 15 ימים נוספים. הנער נעצר ב 6.12.10, וזו הארכת מעצרו השלישית.

גם במקרה זה עו"ד נאג'י מייצג את העצור במקום עו"ד טאוויל. הוא שואל שאלות שיאפשרו לו להבין את התיק –  את ההאשמות הספציפיות.

התשובות של החוקר הן חד-גוניות, לקוניות וידועות מראש:  החקירה בעיצומה, הכול בדוח הסודי שעומד לרשות בית המשפט.

עו"ד נאג'י מנסה לחדור דרך קיר הסודיות, אך ללא הצלחה, גם כאשר הוא מבקש את התערבותו של כבוד השופט.

לפני סיכומו מבקש עו"ד נאג'י לרשום בפרוטוקול (במילים שלי): זכותה של ההגנה לקבל תשובה לשאלות כדי להבין את סבירות התקופה [להארכת מעצר] המבוקשת. זו פגיעה בזכות ההגנה של החשוד. כיוון שעל כל שאלה אנו מופנים לדוח הסודי, אין בעצם טעם לכל השאלות שההגנה מעלה. לכן אין לי ברירה אלא לעבור לסיכומים.

החוקר מבקש 15 יום.

הסנגור מבקש להתחשב בעובדה שהחשוד עצור כבר 21 יום בחקירה "מתפתחת" על אישום של הפרת סדר, והמשטרה מבקשת הארכה ארוכה נוספת, שאינה מתקבלת על הדעת. זוהי פגיעה בזכויות הנאשם. על בית המשפט לשמור על זכויותיו.

השופט מסכם על פי מה שלמד מהדוח הסודי ופוסק: 7 ימי חקירה נוספים בהארכה שלישית על הפרות סדר.

מוחמד רדואן ג'בארה – ת.ז. 860146497

בן 16 וארבעה חודשים . זוהי הארכת מעצרו הראשונה.

עו"ד נאג'י עאמר מייצג אותו בשם עו"ד טאוויל.

החוקר מבקש 15 ימים נוספים. עו"ד נאג'י לא מנצל את זכותו לשאלות. נראה שהחליט שאין טעם לשאול כשהתשובות ידועות מראש. הוא עובר לסיכומים.

עו"ד עאמרמבקש להפחית את מספר ימי החקירה, כי בכל תקופת החקירה לא תהיה ביקורת שיפוטית, והעצור הוא  כמעט קטין. [קטין בשטחים הוא נער עד גיל 16 – בישראל עד גיל 18].

סיכום השופט: הוא עיין בתיק ולמד ממנו שה'כמעט קטין' הודה במעורבותו בפעילות נגד ביטחון האזור. הוא נעזר בדוח הסודי. היות שמדובר בכמעט קטין, נעתר השופט לבקשת המשטרה רק באופן חלקי וקובע: 11 ימי הארכת מעצר נוספים לחקירת העבירה.

                                                       -----------------------------------

בית המשפט הצבאי בעופר, 29.12.10  

אולם 3 – ערעורים

השופט: אל"מ אהרון משניות

הסנגור: עו"ד נאג'י עאמר שעל ידו ישב כל זמן הדיון גם עו"ד אסמעיל א-טאוויל

התובע: קמ"ש ערן לוי

הערעור על הארכת מעצרו של עבדאללה השאם עבדאללה ג'בארה - תיק מס. 2816/10 , ת.ז. 936110626.

הסנגור נאג'י עאמר טען שכל שאלותיו בהארכת המעצר במגרש הרוסים נענו ב"התשובה בדוח הסודי". הוא איננו מבין את פרטי העבירות, בית המשפט כבר קבע שלא די לציין את  מהות העבירה – הפרות סדר – שיגידו מה מיוחס לו, באיזה זמנים, איפה, בכלל שיהיה פירוט. זה אינטרס של הציבור לדעת את הפרטים וזכותו כעורך דין לדעת מה מיחסות לו הרשויות. על בית המשפט לפקח על החקירה..... מעצר ארוך מגביר את הלחץ הנפשי על החשודים ויוביל להודאות שווא.... אם מאריכים את החקירה בלי סוף תמיד בסוף יצוץ משהו או מישהו בגלל חקירת אנשים אחרים....

בקיצור, פה מפיק מרגליות. מאין צץ פתאום המיליטנט המופלא הזה שרוממות זכויות האדם בפיו? אז זהו, שהתברר לנו שלוחם זכויות האסיר שלפנינו היה עד לפני שנה הממונה על התביעה בבית המשפט הצבאי בעופר. פשט את המדים ולבש גלימה ועכשיו הוא מגן על עצירים שקודם כלא אותם וגם מרוויח  על זה כסף. ויש לו גם שותף – אסמעיל א-טאוויל שאין לו אישור כניסה לישראל, אז הוא מביא את הקליינטורה מהשטחים, ונאג'י עאמר מגן עליהם בבית המעצר במגרש הרוסים ואחר כך, כשהם מגיעים למשפט בעופר, שלעו"ד א-טאוויל יש אפשרות להיכנס, יושבים השניים זה בצד זה, אבל עו"ד עאמר הכחיש באזנינו שהם שותפים. לא לא, הוא אמר. לא, הוא לא שותף שלי. הם לא שמעו שם בתביעה הצבאית על תקופת צינון?

ואני אומרת שלא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא בן מינו.

הפלסטינים חושבים שעברו הצבאי וקשריו הטובים של עו"ד עאמר בתביעה הצבאית יעזרו לו להשיג עסקאות טיעון טובות יותר. אולי זה נכון ואולי לא. כי למשל, לא לחינם הבאנו את הקטע הקודם ממגרש הרוסים. הצמד חמד הזה, עאמר וא-טאוויל מגנים גם על עבדאללה ג'בארה וגם על מוחמד רדואן ג'בארה. אחד מהם הפליל את השני, לא הצלחנו לעקוב בדיוק, ובית המשפט כעס מאד ואף הוכיח את עו"ד עאמר על ניגוד עניינים.

המשפט נקבע ל-7.2.11, אבל יש לי השערה שהרבה קודם לכן יסתיים התיק בעסקת טיעון.