מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
26/09/2011
|
Morning

מגרש הרוסים

השופט: יאיר נהוראי

חוקר המשטרה: ניסים ארגמן

הסנגורים: מאמון חשים, פיראס סבאח, פהמי שקיראת

9 תיקים לדיון.

השופט נהוראי מנסה לגשר בין הסנגורים לחוקר כדי להגיע להסכמות לפני שהדיונים יתחילו.

גם היום, כמו בשבוע שעבר, התקשינו לקבל את רשימת השמות של האנשים שעניינם יידון היום. במקום שתי רשימות, כמו בדרך כלל, הייתה רשימה אחת – כמובן מבוקשת מאוד, שזכינו רק להציץ בה.

עצורים הוכנסו והוצאו במהירות ללא זיהוי, ולא יכולנו לדעת בכל פעם איזה מקרה נדון בין השופט, החוקר והסנגור.

השופט עמד על דעתו לא לתת לחוקר המשטרה להוסיף ימי חקירה יותר "מהנחוץ". אבל, מה לעשות -  השבוע מחלקת החקירות תהיה במשך 5 ימים בחופשת ראש השנה. יוצא אפוא שרוב הארכות המעצר הן של 9 ימים.

החוקר ביקש בין 9 ל-22 יום. ה-22 (הארכה ראשונה) הפכו בסופו של דיון ל-15.

לנו היה קשה לדעת מי הוכנס ועל כמה ימי הארכה החליט השופט.

השופט התווכח עם החוקר על הצורך בהארכות.

ההחלטה שהכתיב השופט נהוראי ברוב הפרוטוקולים, (במילים שלי):

... לאחר היסוס רב, ואחרי שנודע לי כי מחלקת החקירה תהיה בחופשת חג, ואין אפשרות לחקור, אני מאריך ב-11 ימים, אף על פי שלולא כן לא הייתי מאריך ביותר מ-4 ימי חקירה...